Randy Asplund Short Line Loco Analog Magazine

Short Line Loco

Randy Asplund
$640

Acrylic & Pencil
12x16

Interior Illustration for Analog Magazine